Sinds 1978 werk ik in de psychiatrie als verpleegkundige. Eerst in opleiding in het psychiatrisch

ziekenhuis in Franeker en later op de PAAZ van ziekenhuis de Weezenlanden in Zwolle.

Na de opleiding tot Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in Groningen heb ik een aantal

jaren gewerkt op de poliklinieken van Groot Bronswijk in Oost-Groningen. Begin jaren ’90
was ik betrokken bij het ontwikkelen van mobiele teams in het Kasperspad in Dordrecht,

voorlopers van de huidige FACT teams. Dat ontwikkelen ging verder in Friesland als

teamleider van de Intensieve Psychiatrische Thuiszorg.

 

In die tijd heb ik ook mede vorm mogen geven aan de opleiding Verpleegkundig Specialist

in de GGz als opleider van de 3 noordelijke provincies. Inmiddels ruim 11 jaar geleden ben

ik begonnen als POH GGZ in diverse huisartsenpraktijken, ook dat was toen redelijk onontwikkeld.

Als ZZP’er ben ik sinds 15 jaar actief als supervisor, ca 5 jaar als provocatief coach, ca 7 jaar trainer,

ongeveer 5 jaar als trainingsacteur, ruim 10 jaar verbonden aan de SPV opleiding aan de

Hanzehogeschool in Groningen en inmiddels ook de POH GGZ opleiding als gastdocent.

 

Runningtherapie is het onderdeel dat ik samen met collega POH GGZ Verona Fortuin aanbiedt.
Ook Verona werkt al sinds jaar en dag als verpleegkundige in de psychiatrie. Inmiddels ben ik
begonnen met een opleiding (afronding in 2015) instructeur ChiRunning/ChiWalking om de
runningtherapie daarmee met een zo laag mogelijk risico op blessures aan te bieden.

 

En ik ben dus eigenaar van Trochdrave waarin ik al deze kwaliteiten
heb ondergebracht en aanbiedt aan u, om u verder te helpen.© Trochdrave 2015 | Ontwerp en uitvoering RUDI. vormgeving en kunst